سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : سه شنبه 93/2/2 | 6:10 عصر | نویسنده : سید کامبیز لطیف عقیلی

آسیب ها  و نقص ها در بعضی از سازه ها(پارکینگ) 

در یک سازه معین سه مشخصه اساسی نقص (ترک خوردن، قلوه کن شدن واز هم پاشیدگی) ممکن است، بروز کند که نه تنها هر سه با هم رخ بدهند بلکه به شکل های متعدد از هر علت همزمان بروز نمایند در ادامه از خرابی حاصل از این پدیده ها در سه نوع سازه بحث می کنیم.

1- پارکینگ؛ 2- عرشه پل؛ 3- سازه های دریایی.

پارکینگ

مشکلات اساسی پارکینگ ها،‌غالبا نفوذ آب در درزهای انبساطی درزگیری نشده وجود ترک ها در دال ها و کاربرد بتن با تراکم ضعیف است. متعاقب این مشکلات پوسته شدگی، لایه شدن ،‌قلوه کن شدن و فروسایی پیشرفته بتن در اثر خوردگی فولاد رخ می دهد که سرانجام باعث از بین رفتن ایمنی سازه می شود. حمل نمک های یخ زدا به وسیله ماشین ها و نفوذ آنها روی دال های کف سبب تسریع خرابی می شود. از جمله مشکلات دیگر تشکیل چاله، قلوه کن شدن بتن در امتداد درزهای انبساطی و ترک اعضای سازه ای در اثر عدم پیش بینی کافی برای تغییر شکل های حرارتی را می توان نام برد.

- خرابی ناشی از خوردگی: هنگامی آغاز می شود که ترکی سطحی با حفره ای از یک قطعه بتن قلوه کن شده ایجاد شود. احتمال وقوع خوردگی زود رس در صورتی که عرض ترک ها زیاد باشد بیشتر از مناطق ترک نخورده یا دارای ترک های ریز است. نفوذ و نشت آب از دال منجر به فرو شویی عمده نمک های قلیایی در پایین دست می شود و اگر آب زیادی در ترک ها یا درزهای جدا کننده و کنترلی جریان یابد احتمال وارد آمدن آسیب شدید به اعضای سازه ای وجود دارد. قلوه کن شدن ممکن است در اثر تنش های تکیه گاهی زیاد در لبه عضو، تنش های ناشی از ضربه ، انبساط داخل بتن، یا فشار هوا نیز بروز کند.

تشکلیل چاله: رخداد معمولی است که نتیجه ی خوردگی میلگرد و آسیب ناشی از یخ زدن و آب شدن در حدی  عمیق است. چاله سازی اغلب با خوردگی میلگردهای بالایی شروع می شود. گسستگی های زیر سطحی در جهت اققی ایجاد می شوند و لایه لایه شدن در تراز حضور فولاد رخ می دهد. آسیب حاصل از تردد مکرر و یا دوره های یخ زدن و آب شدن می تواند به تخریب سطح بتن در بالای محل لایه لایه شده بیانجامد و به مرور  زمان مصالح سست شده ، کنده شوند و حفره یا چاله ایجاد شود.

نوع دیگر تخریب در سازه های پارکینگ که در معرض یخ زدن و آب شدن شدید هستند، پوسته شدگی است. این پدیده با جدا شدن پوسته های نازکی از سطح بتن شروع می شود و تا آنجا می تواند پیش بورد که سنگدانه های درشت در بتن نمایان شوند. در نهایت سطح بتن چنان تخریب می شود که کل ساختار بتن در معرض ویرانی قرار می گیرد . حضور نمک های یخ زدا وقوع این پدیده را تشیدد می کند، معمولا درجه پوسته شدگی بر حسب عمق ، به قرار زیر مشخص می شود:

 • پوسته شدگی سبک، از صفر تا پنج میلیمتر؛
 • پوسته شدگی متوسط از 5 تا 10 میلیمتر؛
 • پوسته شدگی سنگین از 10 تا 25 میلیمتر؛
 • پوسته شدگی شدید بیش از 50 میلیمتر.

چند نوع ترک وجود دارد که برحسب عرض خود به شرح زیر رده بندی می شوند:

 1. مویی (H) کمتر از 0/1 میلیمتر؛
 2. باریک (N)  از 0/1 تا 0/3 میلیمتر؛
 3. متوسط (M) از 0/3 تا 0/7 میلیمتر؛
 4. عریض (گشاد) (W) بیش از 0/7 میلیمتر.

برخی از انواع معمول ترک ها، ترک هایی در قسمتی از عمق در عضوهای بالایی ،‌ترک های اساسی دال و ریز ترک ها هستند. ترک برداری دال های کف ، تیرها یا دیوارها نتیجه ی قید در تغییرات حجم است. تغییرات حجم وقتی رخ می دهد که ایجاد عضوهای سازه ای به دلیل انقباض ، تغییرات رطوبتی بعد از ساخت ، تغییرات دما، جمع شدگی پلاستیک و خزش تغییر پیدا کند.

خرابی بتن از راه های زیر بر عضوهای سازه ای اثر می گذارد:

 1. ازبین رفتن یکپارچگی بتن؛
 2. از بین رفتن سطح مقطع و خرابی میلگرد؛
 3. از بین رفتن پیوند بین میلگرد و بتن؛
 4. از بین رفتن «رفتار» یکپارچه؛
 5. فقدان درزهای جدا کننده.

این گونه خرابی ها ممکن است چنان شدت پیدا کند که ایمنی سازه در قسمت تخریب شده از بین برود.

بسیاری از این مسائل و مشکلات ریشه در نقص های طراحی و ساخت و بعضا عدم توجه به نگهداری دارد. مشکلات محدود به خوردگی ناشی از رطوبت و نمک نیست. غالبا از حداکثر بار مجاز در بهره برداری تجاوز می شود. از جمله وقتی تپه سازی ، گیاه کاری و درخت کاری بدون برنامه ، ضمن زمین آرایی انجام می گیرد و پیامد هایی مخرب را باخود به همراه دارد.

منبع: تعمیر و حفاظت سازه های بتنی ؛ نوئل پی.میل واگانام ؛ ترجمه زمضانیانپور و پاشایی.

 

 
 • فارسی بوک | ماه موزیک | راه بلاگ