سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : یکشنبه 94/5/11 | 5:47 عصر | نویسنده : سید کامبیز لطیف عقیلی

سلسله‌مراتب شهری
در جغرافیای شهری «شبکه» را مترادف با «توزیع و پراکندگی» می‌دانند و بر توزیع مکانی شهر در محدوده‌ی جغرافیایی ناحیه و کشور می‌اندیشند، بی‌آنکه بر طبقه‌بندی شهرها توجهی داشته باشند ولی عملاً دیده می‌شود که شهرهایک اندازه و یک‌شکل نیستند و در رابطه با نقش‌های متفاوتی که دارند بر روستاها و مناطق پیرامونی خود اثر می‌گذارند. گاهی شهرها به‌گونه‌ای متراکم و زمانی به‌صورت پراکنده توزیع می‌یابند، چنین توزیعی بیشتر متأثر از عوامل فیزیکی و جغرافیایی ناحیه است.


برای آگاهی از عملکرد چنین شهرهایی که یکسان نبوده و باهم اختلاف دارند و به‌طور نسبی رابطه‌ای متقابل بین آنها برقرار است می‌توان از طریق روابط سلسله‌مراتبی آنها را شناخت و نقش و وظایف هرکدام را در مقابل دیگری تعیین نمود. ازاین‌رو در تعریف سلسله‌مراتب شهری می‌توان گفت: سلسله‌مراتب شهری عبارت از طبقه‌بندی شهرهای شبکه برحسب اهمیت آنهاست. این طبقه‌بندی بایستی بر داده‌های کمی و یا بر عوامل کیفی متکی باشد. پیر ژرژ عقیده دارد سلسله‌مراتبی که مبتنی بر شماره‌ی ساکنان شهر و یا منطقه‌ی شهری ترسیم شود، نمی‌تواند سیمای کاملاً روشنی از سلسله‌مراتب شهری را به دست دهد، بر این مبنا توصیه می‌کند که سلسله‌مراتب شهری را به اتکای ماهیت عملکرد شهرها باید مشخص کرد و در این رابطه شهرهایی از اعتبار بیشتری برخوردارند که قدرت فرماندهی و راهبرد امور اداری، خدمات عمومی، بانکی و اداره‌ی مؤسسات مهم و آموزش و آماده ساختن کادر متخصص و مدیریت بالا و انجام تحقیقات علمی، تکنیکی و خدمات و بازرگانی «نادر» را به عهده‌دارند.
  • فارسی بوک | ماه موزیک | راه بلاگ